Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  2021 yılında Kırıkhan Merkez ve Mülhakat Adliyelerine alınacak olan Sözleşmeli Zabıt Kâtipliği Nihai Başarı Listesi
  09.09.2021

  T.C.

  KIRIKHAN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

   

  2021 yılında Kırıkhan Merkez ve Mülhakat Adliyeleri'ne alınacak olan Sözleşmeli Zabıt Kâtipliği

  Nihai Listesine İlişkin Duyuru

   

  Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Personel Alımı ilanı gereğince Kırıkhan Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu tarafından Kırıkhan Adliyesi , Reyhanlı Adliyesi ve Hassa  Adliyesi'nde istihdam edilmek üzere 24/05/2021 tarihinde Kırıkhan Adliyesi'nde gerçekleşterilen sözleşmeli(4/b) zabıt kâtipliği sınavlarının sözlü sınav sonuçlarına ilişkin nihai başarı listesi aşağıdaki sınav sonuç sorgulama sistemiyle açıklanmıştır.

  NİHAİ BAŞARI LİSTESİNDE BAŞARILI OLARAK KAZANAN ADAYLARIN AŞAĞIDA İSTENİLEN BELGELERİ İLAN TARİHİNDEN SONRA En Geç 13.09.2021 Pazartesi Günü  SAAT 17:00'a kadar KOMİSYONUMUZA BİZZAT İBRAZ ETMELERİ GEREKMEKTEDİR.AKSİ TAKDİRDE ; ADALET BAKANLIĞI MEMUR SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNİN 16. MADDESİNİN 3. FIKRASI UYARINCA “ KANUNİ BİR MAZERETİ OLMAKSIZIN SÜRESİNDE BAŞVURMAYANLAR VEYA İSTENEN BELGELERİ SÜRESİNDE İBRAZ ETMEYENLERİN ATAMALARI YAPILMAZ “ HÜKMÜ GEREĞİNCE ATAMALARI YAPILMAYACAKTIR.

  SINAV SONUÇLARI HAKKINDA İLGİLİLERE AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR.

  İLANEN DUYURULUR. 09.09.2021

   

   

  NİHAİ BAŞARI LİSTESİNE GÖRE BAŞARILI OLAN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

  1.

    Öğrenim mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti ile  Bilgisayar Sertifikası yada Transkript

   ( Başvuru süresince e-devlet sisteminden öğrenim durumu çıktısı alarak başvurusunu tamamlayan adayların mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli suretini Başkanlığımıza sunması gerekmektedir. Aslı gösterilmek suretiyle komisyonlarca tasdik edilmiş belge sureti de kabul edilir. Bilgisayar Sertifikası yada Transkript belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir. )

   2.

   Erkek adayların askerlik durumlarını gösterir belge veya terhis belgesinin aslı veya onaylı örneği .

   ( Belgede askerliğin başlangıç ve terhis tarihlerinin açıkça belirtilmesi gerekmektedir ) Askerlikten muaf adayların muafiyetlerine ilişkin bilgi ve belgelerin mutlaka askerlik durum belgesi ekine iliştirilerek örneğin sağlık nedeni ile askerlikten muaf tutulmuş adaya ait muaf tutulma nedenini gösteren sağlık raporunun da getirilmesi gerekmektedir. )

   3.

   Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair bildirim. ( Dilekçeyi İndirmek İçin Tıklayınız )

   4
   Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu
    
   5.

   Son 3 ay içerisinde çekilmiş 2 adet biometrik vesikalık fotoğraf .

   ( Fotoğrafın devlet memurları kılık ve kıyafet yönetmeliğine uygun olması gerekmektedir. )

   6.

   Mal bildirim formu. ( Formu indirmek için tıklayınız.)(Elle veya Bilgisayar Ortamında Doldurulabilir. )

   7.

   2020 KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı.

   8.

   Evli olanlar için Eş Durum Beyan Dilekçesi ( İndirmek için tıklayınız ) (Evli olmayan adaylar için dilekçeye gerek yoktur)

   9.

   Vukuatlı nüfus aile kayıt örneği. ( Anne, Baba, Eş , Kardeş ve Çocukları gösterir şekilde )

   ( Bayan adaylardan evli olanların kızlık soyadı  ve evlendikten sonraki soyadlarına göre ayrı ayrı aile kayıt örneği )

   10.

   Adli sicil ve arşiv kaydı . (  Evlilik ve boşanma  durumunda evlilik ve kızlık soyadlarında ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarında ayrı ayrı gösterir şekilde adli sicil kaydı )

   11.

   Adalet Bakanlığı Memur Sınav ve Atama Nakil Yönetmeliği'nin 20. Maddesinin C bendi uyarınca Sağlık Beyan Dilekçesi. ( Dilekçeyi indirmek için tıklayınız )

   12.

   Hakkında devam eden ceza soruşturması veya kovuşturması bulunup bulunmadığına dair yazılı beyan dilekçesi. ( Dilekçeyi indirmek için tıklayınız )

   13.

   Nüfus Cüzdan Sureti

   NOT: Sorgulama işlemlerinde hata alınması halinde özellikle bilgisayar üzerinden Google Chrome web tarayıcısından sorgulama yapılması önemle ihtar olunur.

    

   T.C
   DOĞUM TARİHİ
   Güvenlik Kodu

   Sonuç

   Adres

   Alsancak Mah.Antakya Çevre Yolu Cad.No:109 Kırıkhan/HATAY

   Telefon

   0326 344 30 15

   Faks:0326 345 01 82

   E-Posta

   kirikhancbsisaretadalet.gov.tr

   Adalet Bakanlığı Logosu
   Alt Kategori Başlık 2