Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Sözlü sınava girmeye hak kazananların sınav takvimi
  11.05.2021

   

          Covid-19 salgını kapsamında Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar ve bu kararlar uyarınca yayınlanan İçişleri Bakanlığı Genelgesi uyarınca 30 Nisan 2021 ile 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında bazı kısıtlama ve yasakların yürürlüğe girmesi nedeniyle Bakanlığımızca yapılan ve bu tarihler arasına tekabül eden sınavların ertelendiği belirtilerek daha önce duyurulunan, sözlü sınava girmeye hak kazananların ilan tarihi ile sözlü sınavlara başlama tarihinin sınav takviminde belirtilen tarihte yapılmaması, bu hususta Bakanlığımızca yapılacak yeni duyurunun beklenilmesi istenilmişti. Bakanlığımızca yeniden değerlendirme yapılmış olup;

   Sözlü sınava girmeye hak kazananların 20 Mayıs 2021 tarihinde ilan edilecektir. 

   

  Adres

  Alsancak Mah.Antakya Çevre Yolu Cad.No:109 Kırıkhan/HATAY

  Telefon

  0326 344 30 15

  Faks:0326 345 01 82

  E-Posta

  kirikhancbsisaretadalet.gov.tr